Top 10 Thương hiệu ôtô đắt giá nhất thế giới năm 2019

Danh Sách 10 Thương hiệu ôtô đắt giá nhất thế giới

Audi Xếp hạng trong Top 500: 85 Giá trị thương hiệu năm 2019: 19,638 tỷ USD Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2018: 31,4% Quốc gia: Đức Kết thúc năm 2018, Audi đã…

16 Likes Comment