Danh Sách Top 10 Hình Xăm "Gây Bão" Tại World Cup 2018 1

Danh Sách Top 10 Hình Xăm “Gây Bão” Tại World Cup 2018

1. Sergio Ramos Sergio Ramos có rất nhiều hình xăm trên cơ thể biểu tượng bàn tay Hamsa bên phía bắp tay bên phải. Biểu tượng của bàn tay Hamsa là sự bảo vệ của thần linh….

21 Likes Comment