Top 7 Thương hiệu thịt hộp được ưa chuộng nhất hiện nay

Danh Sách 7 Thương hiệu thịt hộp được ưa chuộng nhất hiện nay

Thịt hộp Vissan Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản được thành lập vào ngày 20/11/1970 và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 18/05/1974. Hiện nay, VISSAN là một…

5 Likes Comment