Top 10 Sách văn học hay nhất bạn nên đọc một lần trong đời

Danh Sách 10 Sách văn học hay nhất bạn nên đọc

Tuổi thơ dữ dội “Tuổi thơ dữ dội” là một tác phẩm truyện dài tám phần của nhà văn Phùng Quán. Truyện được khởi thảo bên bờ Hồ Tây năm 1968 và hoàn thành trong lều cỏ giữa hồ Tịnh Tâm năm 1986….

8 Likes Comment