Xin Review Về Dùng Nhụy Hoa Nghệ Tây - Saffron 1

Xin Review Về Dùng Nhụy Hoa Nghệ Tây – Saffron

Ai đã dùng nhụy hoa nghệ tây thì cho em xin ít review với ạ? Mọi người cho em hỏi, nhà mình đã ai dùng cái Saffron hay còn gọi là nhụy hoa nghệ tây…

6 Likes Comment