121223ntk1356074648

Danh Sách Top 10 quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tư năm 2019 tại Việt Nam

Đầu tư mạo hiểm (Venture capital) được khái quát là phương thức mà theo đó, nhà đầu tư hay những tổ chức chuyên môn hóa rót vốn vào những doanh nghiệp mới thành lập, chưa…

6 Likes Comment