Review Saffron – Nhụy hoa nghệ tây- Hồng hoa Ấn Độ 1

Review Saffron – Nhụy hoa nghệ tây- Hồng hoa Ấn Độ

Sau khi sử dụng gần 4 tháng và tìm hiểu kĩ về em này mình xin tóm gọn lại như sau: Saffron mình sử dụng là Saffron kashmir.Saffron có rất nhiều loại : iran, tây…

3 Likes Comment