Top 10 Quán bánh tráng nổi tiếng ở Sài Gòn

Danh Sách 10 Quán bánh tráng nổi tiếng ở Sài Gòn

Bánh tráng cuốn sốt bơ me Dì Hồng Tiệm bánh tráng vỏn vẹn một chiếc xe nhỏ đặt trước một căn nhà nhưng không vì vậy mà làm giảm đi độ nổi tiếng của nó mà…

1 Like Comment
Top 15 Địa chỉ ăn vặt ngon ở khu vực Cầu Giấy

Danh Sách 15 Địa chỉ ăn vặt ngon ở khu vực Cầu Giấy

Bánh gối, tào phớ ở đổi diện cổng phụ trường cấp 2 Nghĩa Tân, Tô Hiệu Tào phớ Nghĩa Tân ngon có tiếng mà hết sức rẻ. Phớ mềm ăn kèm với thạch găng, dừa khô,…

1 Like Comment