Top 15 Địa chỉ ăn vặt ngon ở khu vực Cầu Giấy

Danh Sách 15 Địa chỉ ăn vặt ngon ở khu vực Cầu Giấy

Bánh gối, tào phớ ở đổi diện cổng phụ trường cấp 2 Nghĩa Tân, Tô Hiệu Tào phớ Nghĩa Tân ngon có tiếng mà hết sức rẻ. Phớ mềm ăn kèm với thạch găng, dừa khô,…

12 Likes Comment