Dòng Sản Phẩm MCCB C Tại Hoàng Phong

26 Likes Comment
Dòng Sản Phẩm MCCB C Tại Hoàng Phong 1

HOÀNG PHONG là một trong những doanh nghiệp chuyên cung cấp thiết bị MCCB C uy tín tại TPHCM. Hãy cùng tìm hiểu những sản phẩm MCCB C có tại Hoàng Phong nhé!

1. MCCB C MITSUBISHI SERIES: NF800-CEW

mccb c 3
 • Số Cực                              : 3P
 • Dòng Định Mức : (400~800) A
 • Dòng Ngắn Mạch AC 380V : 36KA
 • Điện áp 220 đến 400VAC
 • Thiết kế theo tiêu chuẩn IEC-60947-2, EN-60947-2.
 • Điện áp xung chịu đựng tối đa 690
 • Số lấn đóng cắt tối đa không tải: 15000 lần
 • số lần đóng cắt tối đa có tải: 8000 lần
 • Phương thức lắp đặt: Đinh vít, thanh ray
 • Phụ kiện kết nối: tiếp điểm đèn báo, tiếp điểm phụ, nút cắt khẩn cấp.

2. MCCB C MITSUBISHI SERIES: NF630-CW

mccb c 3
 • Số Cực                              : 3P
 • Dòng Định Mức : (500, 600, 630) A
 • Dòng Ngắn Mạch AC 380V : 36KA
 • Điện áp 220 đến 400VAC
 • Thiết kế theo tiêu chuẩn IEC-60947-2, EN-60947-2.
 • Điện áp xung chịu đựng tối đa 690
 • Số lấn đóng cắt tối đa không tải: 15000 lần
 • số lần đóng cắt tối đa có tải: 8000 lần
 • Phương thức lắp đặt: Đinh vít, thanh ray

Phụ kiện kết nối: tiếp điểm đèn báo, tiếp điểm phụ, nút cắt khẩn cấp

3. MCCB C MITSUBISHI SERIES: NF400-CW

mccb c 3
 • Số Cực                              : 3P
 • Dòng Định Mức : (250, 300, 350, 400) A
 • Dòng Ngắn Mạch AC 380V : 36KA
 • Điện áp 220 đến 400VAC
 • Thiết kế theo tiêu chuẩn IEC-60947-2, EN-60947-2.
 • Điện áp xung chịu đựng tối đa 690
 • Số lấn đóng cắt tối đa không tải: 15000 lần
 • số lần đóng cắt tối đa có tải: 8000 lần
 • Phương thức lắp đặt: Đinh vít, thanh ray
 • Phụ kiện kết nối: tiếp điểm đèn báo, tiếp điểm phụ, nút cắt khẩn cấp.

4. MCCB C MITSUBISHI SERIES: NF250-CV

mccb c 3
 • Số Cực                              : 3P
 • Dòng Định Mức : (125, 150, 175, 200, 225, 250) A
 • Dòng Ngắn Mạch AC 380V : 25KA
 • Điện áp 220 đến 400VAC
 • Thiết kế theo tiêu chuẩn IEC-60947-2, EN-60947-2.
 • Điện áp xung chịu đựng tối đa 690
 • Số lấn đóng cắt tối đa không tải: 15000 lần
 • số lần đóng cắt tối đa có tải: 8000 lần
 • Phương thức lắp đặt: Đinh vít, thanh ray

Phụ kiện kết nối: tiếp điểm đèn báo, tiếp điểm phụ, nút cắt khẩn cấp

5. MCCB C MITSUBISHI SERIES: NF125-CV

mccb c 3
 • Số Cực                              : 3P
 • Dòng Định Mức : (50,63, 80,100,125) A
 • Dòng Ngắn Mạch AC 380V : 10KA
 • Điện áp 220 đế
 • Thiết kế theo tiêu chuẩn IEC-60947-2, EN-60947-2.
 • Điện áp xung chịu đựng tối đa 690
 • Số lấn đóng cắt tối đa không tải: 15000 lần
 • số lần đóng cắt tối đa có tải: 8000 lần
 • Phương thức lắp đặt: Đinh vít, thanh ray

Phụ kiện kết nối: tiếp điểm đèn báo, tiếp điểm phụ, nút cắt khẩn cấp.

6. MCCB C MITSUBISHI SERIES: NF63-CV

 • Số Cực                              : 3P
 • Dòng Định Mức : (3,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63) A
 • Dòng Ngắn Mạch AC 380V : 5KA
 • Điện áp 220 đến 400VAC
 • Thiết kế theo tiêu chuẩn IEC-60947-2, EN-60947-2.
 • Điện áp xung chịu đựng tối đa 690
 • Số lấn đóng cắt tối đa không tải: 15000 lần
 • số lần đóng cắt tối đa có tải: 8000 lần
 • Phương thức lắp đặt: Đinh vít, thanh ray

Phụ kiện kết nối: tiếp điểm đèn báo, tiếp điểm phụ, nút cắt khẩn cấp.

7. MCCB C MITSUBISHI SERIES: NF250-CV

mccb c 3

mccb c
 • Số Cực                              : 2P
 • Dòng Định Mức : (125, 150, 175, 200, 225, 250) A
 • Dòng Ngắn Mạch AC 380V : 36KA
 • Điện áp 220 đến 400VAC
 • Thiết kế theo tiêu chuẩn IEC-60947-2, EN-60947-2.
 • Điện áp xung chịu đựng tối đa 690
 • Số lấn đóng cắt tối đa không tải: 15000 lần
 • số lần đóng cắt tối đa có tải: 8000 lần
 • Phương thức lắp đặt: Đinh vít, thanh ray

Phụ kiện kết nối: tiếp điểm đèn báo, tiếp điểm phụ, nút cắt khẩn cấp

8. MCCB C MITSUBISHI SERIES: NF125-CV

mccb c
 • Số Cực : 2P
 • Dòng Định Mức : (50,63, 80,100,125) A
 • Dòng Ngắn Mạch AC 380V : 30KA
 • Điện áp 220 đến 400VAC
 • Thiết kế theo tiêu chuẩn IEC-60947-2, EN-60947-2.
 • Điện áp xung chịu đựng tối đa 690
 • Số lấn đóng cắt tối đa không tải: 15000 lần
 • số lần đóng cắt tối đa có tải: 8000 lần
 • Phương thức lắp đặt: Đinh vít, thanh ray
 • Phụ kiện kết nối: tiếp điểm đèn báo, tiếp điểm phụ, nút cắt khẩn cấp.

9. MCCB C MITSUBISHI SERIES: NF63-CV

mccb c
 • Số Cực : 2P
 • Dòng Định Mức    : (3,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63) A
 • Dòng Ngắn Mạch AC 380V  : 5KA
 • Điện áp 220 đến 400VAC
 • Dòng cắt định mức 7,5 đến 36KA
 • Thiết kế theo tiêu chuẩn IEC-60947-2, EN-60947-2.
 • Điện áp xung chịu đựng tối đa 690
 • Số lấn đóng cắt tối đa không tải: 15000 lần
 • số lần đóng cắt tối đa có tải: 8000 lần
 • Phương thức lắp đặt: Đinh vít, thanh ray
 • Phụ kiện kết nối: tiếp điểm đèn báo, tiếp điểm phụ, nút cắt khẩn cấp.

Nguồn: https://hoangphong.vn/vi/mitsubishi/mccb/mccb-c/

Các Bài Viết Bạn Có Thể Thích

Giới Thiệu Về Tác Giả: Chia Sẻ Bài Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *